ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

πηγή: ΥΠΠΟ Ελλάς 2017

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

Συμπληρωμένη αίτηση , φωτοτυπία ταυτότητας αποστείλετε συστημένη επιστολή στο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 33 & ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ 21 , ΑΘΗΝΑ 10553

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ : 210 8201314 ,2103238877,

ΩΡΕΣ 7,30 πμ – 15,00μμ ΦΑΞ : 2108229322 EMAL : dtppa@culture.gr

Βγάλτε φωτοτυπίες τη δήλωση πριν την αποστείλετε στο υπουργείο πολιτισμού,  φυλάξτε τις φωτοτυπίες .

Κρατήστε το αποδεικτικό κατάθεσης του συστημένου από το ταχυδρομείο

Από το υπουργείο πολιτισμού θα λάβετε αριθμό μητρώου περίπου σε 14 μέρες , με απλή αποστολή .

Θα είστε με αυτό το έγγραφο κατοχυρωμένοι για την κατοχή του ανιχνευτή σας .

Θα είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο κατοχών ανιχνευτών μετάλλου για ένα έτος, εάν δεν πάρετε άδεια χρήσης μετά από 1 έτος διαγράφεστε. Με κάθε άδεια χρήσης ανανεώνετε την εγγραφή σας στο μητρώο για ένα ακόμα έτος αυτόματα. (για πληροφορίες επικοινωνήστε με το υπουργείο ).

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

Για να κάνετε χρήση του ανιχνευτή σας χρειάζεται άδεια χρήσης .  Θα πρέπει προηγουμένως  να έχει δηλωθεί ο ανιχνευτής στο υπουργείο Πολιτισμού.

Υποβάλετε αίτηση στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων ( γίνεται και με email ) και εάν πρόκειται για παραλίες, αποστέλλετε την αίτηση με email  eena@culture.gr ( στην ΕΦΟΡΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ )  επισυνάπτοντας την δήλωση του ανιχνευτή σας  και τα τοπογραφικά (GOOGLE  EARTH) σημειώνοντας τις συγκεκριμένες περιοχές για τις οποίες αιτήστε άδεια έρευνας ( πχ 10 παραλίες ).

Για την αίτηση σας στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων σας θα ενημερωθείτε από το υπουργείο πολιτισμού μετά από 3 μήνες περίπου,  χωρίς κανένα κόστος , και με συνήθη διάρκεια  της άδειας 1 έτος .

Ενδέχεται να πάρετε άδεια έρευνας για ορισμένους χώρους από αυτούς όπου αιτήστε π.χ. για 5 παραλίες από τις 10. Οι λεπτομέρειες της χρήσης της αναγράφονται στην αίτηση σας και θα τις ορίζει η άδεια σας.

Είναι νόμιμη η αγορά και κατοχή ανιχνευτή μετάλλων από ιδιώτες ?

Η αγορά είναι νόμιμη χωρίς διατυπώσεις. Η κατοχή ανιχνευτή μετάλλων είναι νόμιμη,
αφότου ο ιδιώτης αγοραστής συμπληρώσει και αποστείλει στο Υπουργείο Πολιτισμού
με συστημένη επιστολή, την δήλωση κατοχής ανιχνευτή. Στη δήλωση αναφέρεται
το κατάστημα πώλησης, τα στοιχεία του αγοραστή ( ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθ. δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας ) και τα στοιχεία του ανιχνευτή μετάλλων ( εργοστάσιο, μοντέλο, σειριακός αριθμός ).
Συνημμένο χρειάζεται και επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Το Υπουργείο Πολιτισμού αποστέλλει κατόπιν στον κάτοχο του ανιχνευτή σε 2 εβδομάδες,
το δελτίο κατοχής ανιχνευτή στο οποίο αναφέρεται και ο αριθμός μητρώου του.
Αυτό το έγγραφο έχει διπλή χρήση. Αφενός καλύπτει νομικά το κάτοχο του ανιχνευτή για τη μεταφορά του μηχανήματος ( και όχι την χρήση ), σε κάθε τυχόν έλεγχο που θα γίνει από την αστυνομία.
Αφετέρου, θα χρειαστεί ώστε να υποβάλει αίτηση για άδεια χρήσης του ανιχνευτή μετάλλων ο κάτοχος.

Είναι νόμιμη η χρήση του ανιχνευτή μετάλλων ?

Ο κάτοχος του ανιχνευτή που έχει ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και έχει παραλάβει το δελτίο κατοχής του ανιχνευτή, μπορεί να κάνει αίτηση για άδεια χρήσης, χωρίς κόστος.
με τον συγκεκριμένο ανιχνευτή ή ανιχνευτές μετάλλων, τους οποίους έχει δηλωμένους.
Η όλη διαδικασία γίνεται χωρίς κόστος.
Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα τον παραπέμψει στην τοπική εφορεία αρχαιοτήτων της περιοχής στην οποία θέλει να κάνει χρήση του ανιχνευτή, ώστε να καταθέσει
φωτοτυπία δελτίου κατοχής του ανιχνευτή, ένα η περισσότερα αποσπάσματα χαρτών
( google earth ) με κοντινή ανάλυση, στα οποία να είναι σημειωμένες οι περιοχές στις οποίες θέλουμε να ερευνήσουμε (δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τοποθεσιών).
Απλή αίτηση που αναφέρουμε το λόγο για την έρευνα και τα πρόσωπα τα οποία θα θέλουμε να έχουμε μαζί μας στην έρευνα.
Κατόπιν ή άδεια αποστέλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε χρόνο 2-3 μηνών στον ενδιαφερόμενο.
Η συνήθης διάρκεια της είναι 1 έτος. Στην έρευνα δεν έχουμε συνοδεία από κρατικούς υπαλλήλους.
Δικαιολογείται σκάψιμο έως 20 εκ.
Με κάθε αίτηση για χρήση του ανιχνευτή, ανανεώνεται ο κάτοχος στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων, αυτόματα για ένα έτος.

Εάν παρέλθει το έτος για δεν αιτηθεί άδειας χρήσης ο κάτοχος, θα διαγράφεται αυτοδίκαια από το μητρώο.

Είναι νόμιμη η ανασκαφή με ανιχνευτή μετάλλων ?

Η ανασκαφή με ανιχνευτή μετάλλων, καλύπτεται κάτω από την νομοθεσία για ανασκαφή προς έρευνα θησαυρού. Η άδεια για ανασκαφή θησαυρού έχει κόστος το οποίο καλύπτει
το ημερομίσθιο των κρατικών υπαλλήλων που θα είναι παρόντες ( εφοριακός, εισαγγελέας, αρχαιολόγος ), και τα άλλα έξοδα, μαζί με την υποχρέωση του αιτούντα να επαναφέρει
το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση μετά την ανασκαφή.
Η άδεια ανασκαφής ορίζεται για συγκεκριμένο τόπο, βάθος ανασκαφής και ημέρες.
Στην αίτηση άδειας ανασκαφής ο αιτών μπορεί να αναφέρει ότι θα κάνει χρήση ανιχνευτή μετάλλων,
τον οποίο προηγουμένως έχει δηλώσει και έχει λάβει αριθμό μητρώου.

Είναι νόμιμη η ενοικίαση για ανιχνευτές μετάλλων ?

Με υπουργική απόφαση ορίζεται ότι προκειμένου να ενοικιαστεί ανιχνευτής μετάλλων,
θα πρέπει προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής, να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και να δηλώσει τον ανιχνευτή, ώστε να λάβει το δελτίο κατοχής του.
Κατόπιν θα πρέπει να κάνει αίτηση για άδεια χρήσης, και μόνον αφού τη λάβει
να ενοικιάσει τον ανιχνευτή από το κατάστημα. Η όλη διαδικασία απαιτεί περίπου 2 – 3 μήνες.
Για την αγορά του ανιχνευτή μετάλλων, δεν απαιτείται προηγουμένως

 

1 comment on “ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ”

  1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΝΟΥΔΗΣ Reply

    Καλημέρα λέγομαι Τάσος θα ήθελα να ρωτήσω από που θα προμηθευτώ το χαρτί που θα στείλω στο υπουργείο.
    Ευχαριστώ πολύ.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *