ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΠΟΚΡΥΨΕΩΝ-ΣΗΜΑΔΙΑ ΘΗΣΑΥΡΩΝ -ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Συνεχίζουμε την δημοσίευση με τίτλο ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΠΟΚΡΥΨΕΩΝ-ΣΗΜΑΔΙΑ ΘΗΣΑΥΡΩΝ  

σήμερα θα σας παρουσιάσω την αρίθμηση που υπάρχει σε τούρκικα ή αράβικα νομίσματα και χάρτες για να μπορείτε να προσδιορίζετε την χρονολογία που αυτά αναγράφουν.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *